Dette handler om kunstnere som spretter opp krager, mansjetter, stolper, knapper,
merkelapper, ermer, rygg og forstykke fra 1200 skjorter, for så å lage nye kunstverk,
kunsthåndverk, kostymer, leker, bruksklær, performance og sosiale kunstprosjekter.

(English Translation)

Skjortene utgjorde verket «We are still the same» av Kaarina Kaikkonen, som hang
i fiskehjellene på Langkaia på SALT art & music i Oslo gjennom et år, før de ble tatt
ned høsten 2019. Å demontere en utstilling tas her ut i sin ytterste konsekvens.
 


Kurator Hege Pålsrud har invitert kunstnere til å gi tekstilene ny form og
nye møter med publikum. Det har også blitt mange historier. Nye vil fortsette
å  sprette opp,  spredt omkring som løse tråder -- -- -  --
Les Mer

Photography by Josh Lake - © 2021